Arminox skruebinder og skruedorn

  • Ved montage i bagmur af porebeton, træ, gips/stål, teglsten eller letbeton
  •  Ved nybyggeri
  •  Når der opføres skalmur ved eksisterende facade
Kontakt os